Οδηγός Συμμετοχής

Οδηγός Συμμετοχής

 1. Εγγραφή στο European School Radio
  1. Εγγραφή ως Επισκέπτης
  2. Πώς να δημιουργήσω το σχολείο μου;
  3. Διαχείριση προφίλ χρήστη
  4. Βιβλιοθήκη
  5. Τροποποίηση Στοιχείων Σχολείου
  6. Δυνατότητες ανά ρόλο
   1. Εκπαιδευτικοί
    1. Αποδοχή εκπαιδευτικών και μαθητών
    2. Διαχειριστής του σχολείου σας
    3. Δημιουργία blog post
    4. Δημοσίευση περιεχομένου H5P
   2. Μαθητές
   3. Επισκέπτες
 2. Αναζήτηση
  1. Αναζήτησή Παραγωγών & Podcast
  2. Αναζήτησή Σχολείων
  3. Αναζήτησή Χρηστών
 3. Συγκροτήστε τη μαθητική ραδιοφωνική ομάδα
  1. Ενέργειες προβολής συμμετοχής
   1. Συμμετοχή σχολείου (Λογότυπο και σποτ)
   2. Δημιουργία ομάδας στην Κοινότητα
   3. Ακούστε ESR από το site σας
 4. Συνεργαστείτε για κοινές εκπομπές
 5. Αποφασίστε για τις εκπομπές σας
  1. Podcast
   1. Δημιουργία Podcast
   2. Επεξεργασία Podcast
   3. Προσθήκη Επεισοδίου στο Podcast
   4. Διαγραφή Podcast
  2. Ραδιοφωνική Εκπομπή
   1. Δημιουργία Σύντομης Εκπομπής
   2. Δημιουργία Προγραμματισμένης Εκπομπής
   3. Επεξεργασία Προγραμματισμένης Εκπομπής
   4. Προσθήκη Επεισοδίου στη Ραδιοφωνικής Εκπομπής
   5. Επεξεργασία Επεισοδίου Προγραμματισμένης Εκπομπής
   6. Διαγραφή Ραδιοφωνικής Εκπομπής
 6. Προετοιμάστε τις εκπομπές σας
  1. Ενέργειες προβολής των εκπομπών
 7. Ηχογραφήστε τις εκπομπές σας
 8. Ζωντανή μετάδοση εκπομπής
 9. Aκούστε την εκπομπή σας !
 10. Κάν'το ν' ακουστεί 2024
  1. Υποβολή Συμμετοχής | Κάν'το ν' ακουστεί 2024
  2. Αξιολόγηση Συμμετοχών
   1. Αξιολόγηση για Εκπαιδευτικούς
   2. Αξιολόγηση για Μαθητές/τριες
   3. Aξιολόγηση για Κριτές
 11. Επιμόρφωση εκπαιδευτικών
 12. Άλλες Δράσεις του European School Radio
 13. Τρόπος Υποστήριξης

3.Συγκροτήστε τη μαθητική ραδιοφωνική ομάδα #

Συγκροτήσετε την ομάδα 

Η ραδιοφωνική σας ομάδα αποτελείται από ένα μικρό σύνολο μαθητών και έναν τουλάχιστον υπεύθυνο εκπαιδευτικό, οι οποίοι είναι υπεύθυνοι για το υλικό που θα παρουσιάζετε.

 • Φροντίστε να έχετε συλλέξει υπογεγραμμένες τις υπεύθυνες δηλώσεις γονέων και κηδεμόνων για τους μαθητές.

 • Αναθέστε ρόλους στα μέλη της κάθε ραδιοφωνικής ομάδας. Οι αυτοί ρόλοι μπορούν να είναι:

  • Ερευνητές – Δημοσιογράφοι

  • Παρουσιαστές

  • Ηχολήπτες

  • Υπεύθυνοι μουσικής και ηχητικών εφέ

  • Υπεύθυνοι προβολής και διαφήμισης εκπομπής

 • Ο/Η εκπαιδευτικός μπορεί να υλοποιήσει το πρόγραμμα είτε εντός, είτε εκτός σχολικών προγραμμάτων. Μπορεί δηλαδή:

  •  να εργάζεται εντός του διδακτικού ωραρίου για την Πρωτοβάθμια, στο πλαίσιο Προγράμματος Πολιτιστικών Θεμάτων ή σε ώρες της Ευέλικτης Ζώνης  ή με διάχυση σε όλα τα μαθήματα

  • να εργάζεται μετά το πέρας των μαθημάτων για τη Δευτεροβάθμια, στα πλαίσια των Σχολικών Δραστηριοτήτων, δηλαδή Προγράμματα Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης, Αγωγής Υγείας, Αγωγής Σταδιοδρομίας και  Πολιτιστικών Θεμάτων, ή των Ομίλων Δημιουργικότητας και Καινοτομίας στα Πειραματικά Σχολεία, ή και εντός του ωραρίου στο αντικείμενο της Ερευνητικής Εργασίας και των Βιωματικών Δράσεων

  • ακόμη να αφορά υλικό που δημιουργείται στο e-twinning ή ERASMUS+

Help Guide Powered by Documentor
Suggest Edit