Εργαστήρια Δεξιοτήτων

Εργαστήρια Δεξιοτήτων

Περιγραφή Εργαστηρίων Δεξιοτήτων #

European School Radio “Το Πρώτο Μαθητικό Ραδιόφωνο”


Το προτεινόμενο εκπαιδευτικό πρόγραμμα περιλαμβάνει δραστηριότητες εκμάθησης ραδιοφωνικής παραγωγής και ανάπτυξης πρωτότυπου ραδιοφωνικού υλικού από μαθητές, που αναδεικνύουν τον κομβικό ρόλο του Διαδικτυακού Μαθητικού Ραδιοφώνου στην ανάπτυξη δεξιοτήτων για την Παιδεία στα Μέσα.

Στο πρόγραμμα αναπτύσσονται βιωματικά εργαστήρια, που προσεγγίζουν πολύπλευρα το ραδιόφωνο ως μέσο επικοινωνίας, συνεργασίας, αλληλεπίδρασης και έκφρασης. Τα Εργαστήρια Δεξιοτήτων του Μαθητικού Ραδιοφώνου περιλαμβάνουν δραστηριότητες, που ξεκινούν μέσα από το σχολείο και μπορούν να επεκταθούν σε δράσεις μέσω εκπαιδευτικών επισκέψεων εκτός σχολείου.

Αφορούν τα πεδία της Δημοσιογραφίας, Τεχνολογίας και Πληροφορικής, Γλώσσας και Λογοτεχνίας, Μουσικής και Αισθητικής Δημιουργίας, με σκοπό την αξιοποίηση του ραδιοφώνου από τους εκπαιδευτικούς όλων των ειδικοτήτων και βαθμίδων εκπαίδευσης ως σημαντικό εργαλείο μάθησης.

Το European School Radio βρίσκεται μεταξύ των εγκεκριμένων προγραμμάτων του ΙΕΠ, στο πλαίσιο της νέας δράσης “Πλατφόρμα 21+: Εργαστήρια Δεξιοτήτων”, ενταγμένο στον άξονα «Δημιουργώ και Καινοτομώ – Δημιουργική Σκέψη και Πρωτοβουλία» και στις υποθεματικές “Δημιουργώ, καινοτομώ, επιχειρώ” και “Νέες Τεχνολογίες”. Το Μαθητικό Ραδιόφωνο παρουσιάζεται μεταξύ των εγκεκριμένων εκπαιδευτικών προγραμμάτων στην επίσημη ιστοσελίδα Εκπαιδευτικού Υλικού του ΙΕΠ. Εκεί, μπορείτε να ανατρέξετε σε επιπλέον πληροφορίες και να αντλήσετε στοιχεία από την ταυτότητα του προγράμματος για να συμπεριλάβετε στο Σχέδιο Δράσης, αλλά μπορείτε να αξιοποιήσετε το έτοιμο προ-συμπληρωμένο Έντυπο Σχεδίου Δράσης που ετοιμάσαμε για εσάς.

Το προτεινόμενο εγκεκριμένο πρόγραμμα του φορέα μας για τα Εργαστήρια Δεξιοτήτων αγκαλιάζει κάθε πτυχή του, δίνοντας έμφαση στο εύρος των δεξιοτήτων του 21ου αιώνα που μπορεί να καλύψει.

Μπορείτε να βρείτε παρακάτω το διαδραστικό υλικό των 7 Εργαστηρίων, που δημιουργήθηκε από τον φορέα μας αποκλειστικά για τις ανάγκες της δράσης ακολουθώντας τη μεθοδολογία ανάπτυξης προγράμματος όπως προτάθηκε από το ΙΕΠ.  Περιηγηθείτε στο πλούσιο περιεχόμενο, επιλέξτε μέρος ή το σύνολο των Εργαστηρίων και εντάξτε στο Σχέδιο Δράσης του σχολείου σας.

Επιπλέον, το πιο σημαντικό είναι ότι εκτός από ξεχωριστό πρόγραμμα στον 4ο Άξονα «Δημιουργώ και Καινοτομώ – Δημιουργική Σκέψη και Πρωτοβουλία», το ραδιόφωνο μπορεί να αξιοποιηθεί ως δραστηριότητα για κάθε θεματική! Πιο συγκεκριμένα, στο ίδιο ΦΕΚ αναφέρεται ότι μπορούν να σχεδιαστούν και υλοποιηθούν οι εξής ενδεικτικές δραστηριότητες: “κατασκευές, παρουσιάσεις, παιχνίδια, δημιουργία παιχνιδιών, θεατρικό παιχνίδι, οργάνωση έρευνας ή συνέντευξης, συμμετοχή στο εκπαιδευτικό ραδιόφωνο ή στην εκπαιδευτική τηλεόραση, εργαστηριακή δημιουργία εικονικής επιχείρησης, γνωριμία και συνέντευξη κάποιου επαγγελματία ή προσωπικότητας και διοργάνωση εκδηλώσεων”.

Help Guide Powered by Documentor
Suggest Edit