Νομικά Θέματα

Όροι Χρήσης Ιστοσελίδας

 1. Διαχειριστής
  • 1.1. AMKE με τον διακριτικό τίτλο EUROPEAN SCHOOL RADIO (εφεξής “Διαχειριστής”).
 2. Application of terms
  • 2.1. Η ιστοσελίδα http://europeanschoolradio.eu/ (εφεξής “η Ιστοσελίδα”) και όπου αναφέρεται ότι ισχύουν αναλογικά.
   2.2. Οι Όροι Χρήσης ισχύουν μόνο για τον Ιστότοπο και όχι για οποιεσδήποτε ειδικές συμφωνίες που συνάπτονται ηλεκτρονικά ή εγγράφως από τον Διαχειριστή.
 3. Τροποποίηση
  • 3.1. Οι όροι μπορούν να τροποποιηθούν χωρίς προηγούμενη ειδοποίηση.
   3.2. Σε κάθε περίπτωση, οι τροποποιημένοι όροι δεν θα ισχύουν αναδρομικά.
 4. Σκοπός της ιστοσελίδας
  • 4.1. Παροχή ασύγχρονων διαδικτυακών ραδιοφωνικών εκπομπών που παράγονται από ελληνικά σχολεία και σχολεία της ΕΕ για την εκπαίδευση μαθητών και εκπαιδευτικών.
 5. Απόρρητο
  • 5.1. Δείτε την Πολιτική Απορρήτου μας.
 6. Πνευματική ιδιοκτησία του Διαχειριστή
  • 6.1. Το περιεχόμενο του παρόντος δικτυακού τόπου (συμπεριλαμβανομένων των κειμένων, γραφικών, εικόνων, φωτογραφιών και λογισμικού) αποτελεί πνευματική ιδιοκτησία του Διαχειριστή.
  • 6.2. Απαγορεύεται, εν όλω ή εν μέρει, η αναπαραγωγή και και η αναμετάδοση του περιεχομένου του δικτυακού τόπου, η αποθήκευση σε βάση δεδομένων, η ηλεκτρονική ή μηχανική αναμετάδοση ή η αναμετάδοσή του σε οποιαδήποτε άλλη μορφή, στο πρωτότυπο ή σε μετάφραση ή άλλη προσαρμογή και τροποποίηση της μορφής, του περιεχομένου και της εμφάνισής του χωρίς την έγγραφη άδεια του Διαχειριστή.
  • 6.3. Η προβολή του υλικού στον παρόντα δικτυακό τόπο δεν πρέπει σε καμία περίπτωση να ερμηνευθεί ως μεταβίβαση ή παραχώρηση άδειας ή δικαιώματος χρήσης ή εκμετάλλευσης.
 7. Πνευματική ιδιοκτησία τρίτων
  • 7.1. Εμπορικά σήματα, διακριτικά και σχέδια τρίτων που ανήκουν σε τρίτους παραμένουν ιδιοκτησία τους και δεν επιτρέπεται να χρησιμοποιούνται χωρίς την άδεια των ιδιοκτητών τους.
  • 7.2. Τα δικαιώματα της μουσικής, των ήχων και της φωνής που αναπαράγονται μέσω αυτού του ιστότοπου αποτελούν ιδιοκτησία των δημιουργών τους.
   • 7.2.1. Ο Διαχειριστής έχει λάβει άδεια από την EYEDD και άλλους δημιουργούς αποκλειστικά για αναπαραγωγή από τον παρόντα δικτυακό τόπο.
 1. Ποιότητα-διαλειτουργικότητα
  • 8.1. Η διαδικτυακή ραδιοφωνική υπηρεσία παρέχεται “ως έχει” χωρίς καμία δέσμευση για την ποιότητα ή τη συνέχεια της υπηρεσίας.
  • 8.2. Ο Διαχειριστής δεν παρέχει διαλειτουργικότητα, εκτός εάν συμφωνηθεί ρητά.
 2. Εκπομπές-παραγωγοί
  • 9.1. Ο Διαχειριστής δεν πραγματοποιεί προληπτικούς ή ποιοτικούς ελέγχους στις εκπομπές που έχουν μεταφορτωθεί.
  • 9.2. Εάν επιθυμείτε να ασκήσετε τα δικαιώματά σας σε σχέση με τις εκπομπές που μεταδίδονται από τον Ιστότοπο, επικοινωνήστε με τον Διαχειριστή.
  • 9.3. Ο Διαχειριστής δεν υποστηρίζει ούτε αποδέχεται τις απόψεις που εκφράζονται στις εκπομπές.
 3. Φόρουμ-Facebook-Twitter
  • 10.1. Ο Διαχειριστής δεν εγκρίνει ούτε αποδέχεται τις απόψεις που εκφράζονται σε σχόλια ή αναρτήσεις ή ακόμη και σε κείμενα που φιλοξενούνται στο Φόρουμ.
  • 10.2. Εάν επιθυμείτε να ασκήσετε τα δικαιώματά σας σε σχέση με τις αναρτήσεις στο φόρουμ ή τους λογαριασμούς κοινωνικής δικτύωσης που διαχειρίζεται ο Διαχειριστής, παρακαλούμε επικοινωνήστε μαζί μας μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου ή στείλτε απευθείας μήνυμα στους λογαριασμούς.
 4. Δικαιοδοσία
  • 11.1. Κάθε διαφορά που προκύπτει από τους παρόντες όρους θα εκδικάζεται στα δικαστήρια της Θεσσαλονίκης.
 5. Εφαρμοστέος νόμος
  • 12.1. Οι νόμοι της Ελλάδας.

Πολιτική προστασίας δεδομένων

Υπεύθυνος επεξεργασίας δεδομένων: Η αστική μη κερδοσκοπική επιστημονική εταιρεία με την επωνυμία “ΔΙΑΘΕΜΑΤΙΚΟ, ΔΙΑΠΟΛΙΤΙΣΜΙΚΟ ΡΑΔΙΟΦΩΝΟ ΤΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗΣ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ” και τον διακριτικό τίτλο “EUROPEAN SCHOOL RADIO, ΤΟ ΠΡΩΤΟ ΜΑΘΗΤΙΚΟ ΡΑΔΙΟΦΩΝΟ”, που εδρεύει στη Θεσσαλονίκη, διεύθυνση Αλεξάνδρεια Πανεπιστημιούπολη Σίνδου, ΤΚ: 57400 (εφεξής καλούμενη “η εταιρεία”).

Ηλεκτρονικό ταχυδρομείο επικοινωνίας για την άσκηση των δικαιωμάτων που απορρέουν από την παρούσα πολιτική: info@europeanschoolradio.eu

Η παρούσα πολιτική προστασίας δεδομένων περιορίζεται στα προσωπικά δεδομένα που συλλέγει η εταιρεία ως Υπεύθυνος Επεξεργασίας από την ιστοσελίδα www.europeanschoolradio.eu, το προαναφερθέν ηλεκτρονικό ταχυδρομείο info@europeanschoolradio.eu, καθώς και τις σελίδες που διατηρεί η εταιρεία στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης (ενδεικτικά facebook, instagram και twitter).

 1. Διαβίβαση προσωπικών δεδομένων τρίτων
  1.1. Η διαβίβαση ή η συμπερίληψη προσωπικών δεδομένων τρίτων στον ιστότοπο www.europeanschoolradio.eu από τους χρήστες γίνεται μόνο με τη συγκατάθεση του εν λόγω τρίτου (εφόσον το εν λόγω πρόσωπο είναι άνω των 15 ετών και μπορεί να δώσει νόμιμα τη συγκατάθεσή του) ή με τη συγκατάθεση του νόμιμου κηδεμόνα του.
 2. Δικαιώματα του υποκειμένου των δεδομένωνt
  • 2.1. Δικαίωμα πρόσβασης στα δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα που σας αφορούν, εφόσον τα επεξεργάζεται η εταιρεία
  • 2.2. Δικαίωμα διόρθωσης ανακριβών δεδομένων καθώς και συμπλήρωσης ελλιπών προσωπικών δεδομένων.
  • 2.3. Δικαίωμα διαγραφής των προσωπικών σας δεδομένων με την επιφύλαξη των υποχρεώσεων και των νόμιμων δικαιωμάτων της εταιρείας.
  • 2.4. Δικαίωμα περιορισμού της επεξεργασίας των προσωπικών σας δεδομένων.
  • b. Δικαίωμα ανάκλησης της συγκατάθεσής σας.
 3. Πώς να ασκήσετε τα δικαιώματά σας
  • 3.1. Οποιοδήποτε αίτημα σχετικά με τα προσωπικά σας δεδομένα και την άσκηση των δικαιωμάτων σας πρέπει να απευθύνεται μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου στην εταιρεία.
 4. Καταγγελία
  • 4.1. Έχετε το δικαίωμα να προσφύγετε στην Ελληνική Αρχή Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα (www.dpa.gr).
 5. Προσωπικά δεδομένα που συλλέγονται
  • 5.1. Εκπαιδευτικοί που εγγράφονται για την εγγραφή της ραδιοφωνικής ομάδας του σχολείου τους:
   • 5.1.1. Όνομα
   • 5.1.2. Επώνυμο
   • 5.1.3. Επάγγελμα/ιδιότητα
   • 5.1.4. Χώρα
   • 5.1.5. Αριθμός τηλεφώνου
   • 5.1.6. Ηλεκτρονικό ταχυδρομείο (σε περίπτωση που πρόκειται για αναγνωρίσιμα προσωπικά δεδομένα)
   • 5.1.7. Όνομα χρήστη (σε περίπτωση που πρόκειται για αναγνωρίσιμα προσωπικά δεδομένα)
  • 5.2. Ηλεκτρονικό ταχυδρομείο για τη λήψη ενημερωτικού δελτίου (σε περίπτωση που πρόκειται για προσωπικά δεδομένα που μπορούν να αναγνωριστούν)
  • 5.3. Προσωπικά δεδομένα που παρέχονται οικειοθελώς από εσάς μέσω του φόρουμ υποστήριξης και των μέσων κοινωνικής δικτύωσης, των οποίων οι κατηγορίες δεν μπορούν να είναι εκ των προτέρων γνωστές.
 6. Επεξεργασία δεδομένων ανηλίκων
  • 6.1. Η επεξεργασία δεδομένων ανηλίκου κατά την παροχή πληροφοριών για τις κοινωνικές υπηρεσίες απευθείας σε αυτόν είναι νόμιμη εάν ο ανήλικος έχει συμπληρώσει το δέκατο πέμπτο (15ο) έτος της ηλικίας του και δίνει τη συγκατάθεσή του.
  • 6.2. Εάν ο ανήλικος είναι κάτω των δεκαπέντε (15) ετών, η επεξεργασία δεδομένων που αναφέρεται στην παραπάνω παράγραφο είναι νόμιμη μόνο εφόσον ο νόμιμος εκπρόσωπος του ανηλίκου έχει δώσει τη συγκατάθεσή του.
 7. Σκοπός της επεξεργασίας
  • 7.1. Η συμμόρφωση με τις νομικές υποχρεώσεις, η προστασία των έννομων συμφερόντων της εταιρείας και η δυνατότητα παροχής υπηρεσιών μέσω της αποτελεσματικής λειτουργίας του διαδικτυακού ραδιοφώνου.
 8. Νομιμότητα
  • 8.1. The protection of our legitimate interest for the proper execution of the internet radio program, your consent, and the compliance with legal obligations.
 9. Περίοδος αποθήκευσης δεδομένων
  • 9.1. Μέχρι τριάντα (30) έτη από τη διαβίβαση των δεδομένων στην εταιρεία.
 10. Αποδέκτες
  • 10.1. Υπάλληλοι της εταιρείας και εξωτερικοί συνεργάτες (νομικός σύμβουλος, καθηγητές, λογιστής, προσωπικό τεχνικής υποστήριξης της εταιρείας).
  • 10.2. Κανένα δεδομένο δεν διαβιβάζεται σε τρίτους για οποιονδήποτε εμπορικό σκοπό.
 11. Μεταφορά δεδομένων εκτός της Ευρωπαϊκής Ένωσης
  • 11.1.Καμία μεταφορά δεδομένων εκτός της Ε.Ε.
 12. Cookies
  • 12.1. Προκειμένου να διασφαλίσουμε την ορθή λειτουργία του ιστότοπου, μερικές φορές τοποθετούμε μικρά κομμάτια δεδομένων στον υπολογιστή σας, τα λεγόμενα “cookies”. Οι περισσότεροι μεγάλοι ιστότοποι κάνουν το ίδιο.
  • 12.2. Τι είναι τα cookies;
   • 12.2.1.Τα cookies είναι μικρά αρχεία κειμένου που ένας ιστότοπος αποθηκεύει στον υπολογιστή ή την κινητή συσκευή σας όταν τον επισκέπτεστε. Με αυτόν τον τρόπο, ο ιστότοπος θυμάται τις ενέργειές σας και τις προτιμήσεις σας (όπως γλώσσα, μέγεθος γραμματοσειράς και άλλες προτιμήσεις εμφάνισης) για ένα χρονικό διάστημα, ώστε να μην χρειάζεται να εισάγετε αυτές τις προτιμήσεις κάθε φορά που επισκέπτεστε τον ιστότοπο ή περιηγείστε στις σελίδες του.
  • 12.3. Ο σκοπός της χρήσης των cookies:
   • 12.3.1. Παροχή καλύτερης εμπειρίας κατά την επίσκεψη στον ιστότοπο και πραγματοποίηση βελτιώσεων.
   • 12.3.2. Εξατομίκευση της εμπειρίας σας.
   • 12.3.3. Παρακολούθηση των επισκεπτών ανά χώρα και πόλη.
   • 12.3.4. Χρόνος παραμονής στην ιστοσελίδα μας, χώρα – πόλη.
   • 12.3.5. Λειτουργικό σύστημα/τύπος συσκευής.
  • 12.4. Ποια υπηρεσία cookies χρησιμοποιούμε
   • 12.4.1. Google Analytics
   • 12.4.2. WordPress Login
   • 12.4.3. WPML
   • 12.4.4. χρήση 4 διαφορετικών cookies
    • 12.4.4.1. Το cookie io για τις ειδοποιήσεις και την πλατφόρμα συνομιλίας που διαχειρίζεται το doitforme.eu
    • 12.4.4.2. Tτα cookies tp.ts,tf για την αναγνώριση των χρηστών.
  • 12.5. Η ενεργοποίηση των cookies δεν είναι απαραίτητη για τη λειτουργία του ιστότοπου, αλλά μέσω της χρήσης τους, θα έχετε τη δυνατότητα για καλύτερη περιήγηση.
  • 12.6. Μπορείτε να διαγράψετε ή να μπλοκάρετε την πρόσβαση σε αυτά τα cookies, αλλά εάν το κάνετε αυτό, ορισμένες λειτουργίες του ιστότοπου ενδέχεται να μην λειτουργούν σωστά.
  • 12.7. Οι πληροφορίες που σχετίζονται με τα cookies δεν χρησιμοποιούνται για την προσωπική σας ταυτοποίηση και έχουμε τον απόλυτο έλεγχο των δεδομένων.
  • 12.8. Τα cookies δεν χρησιμοποιούνται για σκοπούς άλλους από αυτούς που περιγράφονται στην παρούσα πολιτική.
  • 12.9. Μπορείτε να ανακαλέσετε τη συγκατάθεσή σας κάνοντας κλικ εδώ.
  • 12.10. Πώς να ελέγχετε τα cookies
   • 12.10.1. Μπορείτε να ελέγξετε ή/και να διαγράψετε τα cookies σύμφωνα με την επιθυμία σας.
   • 12.10.2. Λεπτομέρειες μπορείτε να βρείτε εδώ: aboutcookies.org.
   • 12.10.3. Μπορείτε να διαγράψετε όλα τα cookies που βρίσκονται ήδη στον υπολογιστή σας, καθώς και να ρυθμίσετε τα περισσότερα προγράμματα περιήγησης με τρόπο που να αποτρέπει την εγκατάσταση cookies.

  Είμαι άνω των 15 ετών.

  ΔΗΛΩΣΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΦΟΡΕΑ  ΣΤΙΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ ΤΟΥ EUROPEAN SCHOOL RADIO

  Προοίμιο:

  • Η Αστική Μη Κερδοσκοπική Εταιρεία με επωνυμία «ΔΙΑΘΕΜΑΤΙΚΟ, ΔΙΑΠΟΛΙΤΙΣΜΙΚΟ ΡΑΔΙΟΦΩΝΟ ΤΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗΣ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ, ΑΣΤΙΚΗ ΜΗ ΚΕΡΔΟΣΚΟΠΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ»  και με διακριτικό τίτλο «EUROPEAN SCHOOL RADIO, ΤΟ ΠΡΩΤΟ ΜΑΘΗΤΙΚΟ ΡΑΔΙΟΦΩΝΟ» (εφεξής και χάριν συντομίας θα καλείται ως το «Ραδιόφωνο»), που εδρεύει στη Θεσσαλονίκη, Αλεξάνδρεια Πανεπιστημιούπολη Σίνδου, 57400 διαθέτει μία πλατφόρμα διαδικτυακού ραδιοφώνου στην ιστοσελίδα europeanschoolradio.eu και συναφώς διοργανώνει και άλλες δραστηριότητες το πανελλήνιο μαθητικό φεστιβάλ,εκπαιδευτικό πρόγραμμα «Κάνω ραδιόφωνο στο European School Radio- Παραγωγή Δημοσιογραφικής Εκπομπής» κ.α.
  • Η παρούσα δήλωση αποτελεί την δήλωση συμμετοχής στις παραπάνω δραστηριότητες του φυσικού ή νομικού προσώπου το οποίο αποτελεί ιδιωτικό φορέα εκπαίδευσης νομίμως αδειοδοτημένου στην Ελλάδα ή στο εξωτερικό.

  Συμπληρώνοντας την παρούσα δήλωση αποδέχεστε ατομικά ή/και και για λογαριασμό του νομικού προσώπου που εκπροσωπείτε (εφεξής χάριν συντομίας θα καλείται ως ο «Φορέας») τα παρακάτω:

  1. Ζητήματα Πνευματικής Ιδιοκτησίας

  1.1. Τα ανήλικα πρόσωπα τα οποία θα συμμετέχουν στις παραπάνω δραστηριότητες έχουν παράσχει ατομικά ή διά των γονέων αυτών αυτών το περιουσιακό πνευματικό δικαίωμα χρήσης της φωνής τους δίχως αντάλλαγμα για τριάντα (30) έτη από το Ραδιόφωνο ή με τη ενηλικίωση τους ότι θα μπορούν να καταγγείλουν μεταβίβαση των δικαιωμάτων αυτών.

  1.2. Ότι έχετε λάβει εγγράφως συγκατάθεση των γονέων για τα παραπάνω και θα τηρείτε αρχείο των συγκαταθέσεων αυτών για τουλάχιστον ένα χρόνο μετά την ενηλικίωση των τέκνων τους.

  2. Ζητήματα Προσωπικών Δεδομένων

  2.1. Ότι έχουν λάβει γνώση οι γονείς ή εφόσον είναι άνω των 15 ετών οι ίδιοι οι ανήλικοι του παρακάτω πίνακα ενημέρωσης για τα δεδομένα προσωπικού τους χαρακτήρα.

   

  Υπεύθυνος Επεξεργασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα: ΑΜΚΕ με τον διακριτικό τίτλο «EUROPEAN SCHOOL RADIO»

  1. Σκοποί Επεξεργασίας
  Η συμμετοχή του ανήλικου τέκνου στις δραστηριότητες του Υπευθύνου Επεξεργασίας και η διατήρηση αρχείου της συγκατάθεσης του γονέα.

  2. Νομική Βάση
  Η σύμβαση για την μεταβίβαση των δικαιωμάτων πνευματικής ιδιοκτησίας ,το έννομο συμφέρον της υπεύθυνης επεξεργασίας αναφορικά με την εκτέλεση των παραπάνω δραστηριοτήτων και η συμμόρφωση της Υπεύθυνης Επεξεργασίας αναφορικά με την τήρηση αρχείου για την απόδειξη κατάρτισης της παρούσας.

  3. Χρονικό Διάστημα Αποθήκευσης
  Τριάντα έτη ή στην περίπτωση εναντίωσης του ενηλικιωθέντος ανηλίκου μεταγενέστερα έως εκείνη την ημερομηνία.

  4. Κατηγορίες προσωπικών δεδομένων
  Δεδομένα που συνίστανται στην απεικόνιση της φωνής του ανηλίκου και όσα συμπεριλαμβάνονται όσα ατομικά στοιχεία απαιτούνται για την ταυτοποίηση του.

  5.Αποδέκτες
  Μη δυνάμενοι να προσδιοριστούν τρίτοι μέσω social media (facebook,twitter,instagram κ.α) και της ιστοσελίδας http://europeanschoolradio.eu/ νομικός σύμβουλος και λογιστής κατά περίπτωση.

  6. Δικαιώματα των υποκειμένων

  • Δικαίωμα πρόσβασης στα δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα που σας αφορούν 
  • Δικαίωμα διόρθωσης ανακριβών δεδομένων καθώς και συμπλήρωσης ελλιπών δεδομένων
  • Δικαίωμα περιορισμού της επεξεργασίας των προσωπικών σας δεδομένων
  • Δικαίωμα διαγραφής των προσωπικών σας δεδομένων. 

  7. Τρόπος άσκησης Δικαιωμάτων
  Κάθε αίτημά σας αναφορικά με τα προσωπικά σας δεδομένα και την άσκηση των δικαιωμάτων σας των δικαιωμάτων σας πρέπει να απευθύνεται μέσω email στην διεύθυνση: info@europeanschoolradio.eu

  8. Προσφυγή
  Έχετε το δικαίωμα να προσφύγετε στην Αρχή Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα (www.dpa.gr).

   

  2.2. Περαιτέρω, ρητά συμφωνείτε πως προκειμένου να ελαχιστοποιηθεί η μεταβίβαση δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα μεταξύ του Ραδιοφώνου και του Φορέα ότι θα τηρείτε την ληφθείσα ενημέρωση για το ίδιο χρονικό διάστημα που αναφέρεται στο σημείο 1.2.

  2.3. Ο Φορέας στην περίπτωση που απαιτηθεί να μεταβιβαστούν δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα των παραπάνω κατηγοριών προσώπων δηλώνει ρητά ότι έχει λάβει όλα τα μέτρα του άρθρου 32 του ΓΚΠΔ και συμμορφώνεται με τις συναφείς εθνικές διατάξεις.

  2.4. Σε κάθε περίπτωση, εάν απαιτηθεί σχετική διαβίβαση δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα (πλην της φωνής των συμμετεχόντων ανηλίκων) θα καταρτιστεί η δοκιμότερη κατά νόμο σύμβαση μεταξύ Φορέα και Ραδιοφώνου.

  3. Συνεργασία του Φορέα και Ραδιοφώνου

  3.1. Ο Φορέας αναλαμβάνει την υποχρέωση να συνεργαστεί με το Ραδιόφωνο στην περίπτωση που κάποιο φυσικό πρόσωπο επιθυμεί να ασκήσει τα δικαιώματα του που πηγάζουν είτε από την νομοθεσία σχετική με τα προσωπικά δεδομένα ή για άλλα ζητήματα.

  3.2. Συγκεκριμένα, ο Φορέας αναλαμβάνει την υποχρέωση να παράσχει εντός τριών (3) εργασίμων ημερών επικυρωμένο αντίγραφο (από δικηγόρο ή δημόσια αρχή) της δήλωσης που αναφέρεται στα σημεία 1.2 και 2.1 στον Φορέα προκειμένου να μπορέσει να ανταποκριθεί σε αίτημα ή να ασκήσει τα έννομα δικαιώματα του. 

  4. Επικοινωνία

  4.1. Για επικοινωνία αναφορικά με ζητήματα που θίγονται από το παρόν θα γίνονται στις παρακάτω διευθύνσεις email:

  4.1.1. Για τον Φορέα: στη διεύθυνση email που συμπληρώνεται παρακάτω

  4.1.2. Για το Ραδιόφωνο: eu.schoolradio@gmail.com

  4.2. Ο Φορέας αναλαμβάνει την υποχρέωση να ενημερώσει το Ραδιόφωνο στην περίπτωση που αλλάξει η διεύθυνση email του.

  5. Τροποποίηση-Προηγούμενες Συμφωνίες

  5.1. Τροποποιήσεις των συμφωνηθέντων με την παρούσα δήλωση δύνανται να γίνονται μόνο εγγράφως είτε μέσω ανταλλαγής email στις παραπάνω διευθύνσεις.

  5.2. Σε περίπτωση προϋπάρχουσας συμφωνίας που θίγει ζητήματα της παρούσας δήλωσης νοείται ότι αντικαθίσταται.

  6. Διάρκεια-Τερματισμός Συνεργασίας

  6.1. Τα συμφωνηθέντα στο παρόν ισχύουν για αόριστο χρονικό διάστημα.

  6.2. Εάν για οποιοδήποτε λόγο τερματιστεί η συνεργασία μεταξύ Φορέα και Ραδιοφώνου τότε ο Φορέας αναλαμβάνει την υποχρέωση να παρέχει όλα τα δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα τα οποία απαιτούνται για την εκπλήρωση των σκοπών του παρόντος.

  7. Δήλωση

  7.1. Δηλώνω ότι εκπροσωπώ νομίμως:

   7.2. Συμπληρώνοντας την παρούσα και αποδεχόμενος/η τους όρους αυτούς ρητά δηλώνετε ότι έχετε την εξουσιοδότηση να δεσμεύσετε δικαιοπρακτικά το νομικό πρόσωπο το οποίο εκπροσωπείτε ή εάν ασκείτε ατομική επιχείρηση ότι αναλαμβάνετε της υποχρεώσεις ατομικά και ότι έχετε κατανοήσει πλήρως τους όρους της παρούσας δήλωσης συμμετοχής.


   7.3. Το Ραδιόφωνο έχει δημιουργήσει ένα πρότυπο δήλωσης το οποίο μπορεί να χρησιμοποιήσει ο Φορέας δίχως τούτο να είναι δεσμευτικό.

   8. Στοιχεία Ατόμου που συμπληρώνει την Δήλωση:

   ΝΟΜΙΜΟΣ ΕΚΠΡΟΣΩΠΟΣ
   ΑΤΟΜΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ
   δήλωσης προστασίας δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα.

    O/η με αρ. Δελτίου ταυτότητας δηλώνω ότι επιθυμώ το τέκνο μου με ημ. Γέννησης
    να λάβει μέρος στις δραστηριότητες της ΑΜΚΕ με τον διακριτικό τίτλο «EUROPEAN SCHOOL RADIO» και συγκεκριμένα: Στην παραγωγή διαδικτυακών ραδιοφωνικών εκπομπών, που θα μεταδίδονται στο πρόγραμμα του Μαθητικού Διαδικτυακού Ραδιοφώνου European School Radio. Περαιτέρω, δηλώνω:
    • ότι έχω ατομικά το δικαίωμα να παράσχω την συγκατάθεση μου για λογαριασμό του ανηλίκου τέκνου μου.
    • ότι μεταβιβάζω δίχως αντάλλαγμα τα συναφή περιουσιακά δικαιώματα πνευματικής ιδιοκτησίας για δέκα έτη ή με την ενηλικίωση του τέκνου μου που θα μπορεί να καταγγείλει την παρούσα που απαιτούνται για την συμμετοχή στις παραπάνω δραστηριότητες που συνίσταται συγκεκριμένα στην φωνή του τέκνου μου.
    • ότι η συμμετοχή του τέκνου μου είναι εθελοντική και θα οδηγήσει στην επεξεργασία δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα μέσω της παραγωγής ηχογραφημένου ή/και ζωντανού οπτικοακουστικού υλικού σε συνεργασία με άλλους συμμαθητές του ή/και άλλους παραγωγούς του European School Radio το οποίο πρόκειται να αναρτηθεί στον επίσημο ιστότοπο της ως άνω ΑΜΚΕ http://europeanschoolradio.eu/.
    ΠΙΝΑΚΑΣ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ ΓΙΑ ΤΑ ΔΕΔΟΜΕΝΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΧΑΡΑΚΤΗΡΑ
    Υπεύθυνος Επεξεργασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα: ΑΜΚΕ με τον διακριτικό τίτλο «EUROPEAN SCHOOL RADIO»

    1. Σκοποί Επεξεργασίας

    Η συμμετοχή του ανήλικου τέκνου στις δραστηριότητες του Υπευθύνου Επεξεργασίας και η διατήρηση αρχείου της συγκατάθεσης του γονέα.

    2. Νομική Βάση
    Η σύμβαση για την μεταβίβαση των δικαιωμάτων πνευματικής ιδιοκτησίας για την φωνή,το έννομο συμφέρον της υπεύθυνης επεξεργασίας αναφορικά με την εκτέλεση των παραπάνω δραστηριοτήτων (για την απεικόνιση σε βίντεο και φωτογραφία) και η συμμόρφωση της Υπεύθυνης Επεξεργασίας αναφορικά με την τήρηση αρχείου για την απόδειξη κατάρτισης της παρούσας.
    3. Χρονικό Διάστημα Αποθήκευσης
    Αόριστο χρονικό διάστημα ή στην περίπτωση εναντίωσης του ενηλικιωθεντος ανηλίκου μεταγενέστερα έως εκείνη την ημερομηνία.

    4. Κατηγορίες προσωπικών δεδομένων
    Δεδομένα που συνίστανται στην απεικόνιση του ανηλίκου (φωτογραφία-βίντεο), φωνής του ανηλίκου και όσα συμπεριλαμβάνονται παραπάνω ως ατομικά Στοιχεία.
    5.Αποδέκτες
    Μη δυνάμενοι να προσδιοριστούν τρίτοι μέσω social media (facebook,twitter,instagram κ.α) και της ιστοσελίδας http://europeanschoolradio.eu/ νομικός σύμβουλος και λογιστής κατά περίπτωση.
    6.Δικαιώματα των υποκειμένων
    • Δικαίωμα πρόσβασης στα δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα που σας αφορούν
    • Δικαίωμα διόρθωσης ανακριβών δεδομένων καθώς και συμπλήρωσης ελλιπών δεδομένων
    • Δικαίωμα περιορισμού της επεξεργασίας των προσωπικών σας δεδομένων
    • Δικαίωμα διαγραφής των προσωπικών σας δεδομένων.
    7. Τρόπος άσκησης Δικαιωμάτων
    Κάθε αίτημά σας αναφορικά με τα προσωπικά σας δεδομένα και την άσκηση των δικαιωμάτων σας των δικαιωμάτων σας πρέπει να απευθύνεται μέσω email στην διεύθυνση: eu.schoolradio@gmail.com

    8. Προσφυγή
    Έχετε το δικαίωμα να προσφύγετε στην Αρχή Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα (www.dpa.gr).

    9.Δήλωση
    Δηλώνω ότι έχω κατανοήσει και αποδέχομαι τα παραπάνω.

    Στοιχεία επικοινωνίας: Με την υποβολή της φόρμας: Δηλώνω ότι έχω συμπληρώσει τα 18 έτη και έχω λάβει γνώση της δήλωσης προστασίας δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα Κατανοώ και αποδέχομαι ότι η συμπλήρωση και αποδοχή του συνόλου της παρούσας συνιστά κατάρτιση ηλεκτρονικής σύμβασης του αρ. 8 παρ.1 του ΠΔ 131/2003.

    Η Επιστημονική Εταιρεία “Διαθεματικό Διαπολιτισμικό Ραδιόφωνο της Εκπαιδευτικής Κοινότητας με τον διακριτικό τίτλο European School Radio, Το Πρώτο Μαθητικό Ραδιόφωνο”, ύστερα από αίτημα για την νόμιμη λειτουργία του σταθμού σχετικά με τα δικαιώματα χρήσης μουσικής κατά τη μετάδοση και διάθεση παραγόμενου ραδιοφωνικού περιεχομένου,  έχει εξασφαλίσει για τους χρήστες του, όλα τα συμμετέχοντα σχολεία που παράγουν εκπομπές στο European School Radio, την σχετική άδεια χρήσης μουσικής από τον αρμόδιο Οργανισμό Συλλογικής Διαχείρισης- την Ειδική Υπηρεσία Έκτακτης Διαχείρισης Δικαιωμάτων (ΕΥΕΔ). Η ΕΥΕΔ είναι αυτοτελής υπηρεσία του Οργανισμού Πνευματικής Ιδιοκτησίας, Νομικού Προσώπου Ιδιωτικού Δικαίου, εποπτευόμενου από το Υπουργείο Πολιτισμού και Αθλητισμού και λειτουργεί ως μη κερδοσκοπικός οργανισμός συλλογικής διαχείρισης δικαιωμάτων.

    Συγκεκριμένα, χορηγήθηκε η μη αποκλειστική άδεια χρήσης του εκπροσωπούμενου από την ΕΥΕΔ μουσικού ρεπερτορίου όσον αφορά αποκλειστικά στην παρουσίαση στο κοινό ενός μουσικού προγράμματος σε συνεχή ροή (webradio ) και podcasting εκπομπών του εν λόγω webradio.

    Η εν λόγω άδεια έχει διάρκεια μέχρι την 31. 12.2019  και χορηγείται άνευ υποχρέωσης καταβολής των αναλογούντων πνευματικών δικαιωμάτων, υπό τον όρο ότι  η λειτουργία και εκμετάλλευση του παραπάνω website σας προορίζεται – όπως βεβαιώθηκε – για εκπαιδευτικούς μη κερδοσκοπικούς σκοπούς.