Οδηγός Συμμετοχής

Οδηγός Συμμετοχής

 1. Εγγραφή στο European School Radio
  1. Εγγραφή ως Επισκέπτης
  2. Πώς να δημιουργήσω το σχολείο μου;
  3. Διαχείριση προφίλ χρήστη
  4. Βιβλιοθήκη
  5. Τροποποίηση Στοιχείων Σχολείου
  6. Δυνατότητες ανά ρόλο
   1. Εκπαιδευτικοί
    1. Αποδοχή εκπαιδευτικών και μαθητών
    2. Διαχειριστής του σχολείου σας
    3. Δημιουργία blog post
    4. Δημοσίευση περιεχομένου H5P
   2. Μαθητές
   3. Επισκέπτες
 2. Αναζήτηση
  1. Αναζήτησή Παραγωγών & Podcast
  2. Αναζήτησή Σχολείων
  3. Αναζήτησή Χρηστών
 3. Συγκροτήστε τη μαθητική ραδιοφωνική ομάδα
  1. Ενέργειες προβολής συμμετοχής
   1. Συμμετοχή σχολείου (Λογότυπο και σποτ)
   2. Δημιουργία ομάδας στην Κοινότητα
   3. Ακούστε ESR από το site σας
 4. Συνεργαστείτε για κοινές εκπομπές
 5. Αποφασίστε για τις εκπομπές σας
  1. Podcast
   1. Δημιουργία Podcast
   2. Επεξεργασία Podcast
   3. Προσθήκη Επεισοδίου στο Podcast
   4. Διαγραφή Podcast
  2. Ραδιοφωνική Εκπομπή
   1. Δημιουργία Σύντομης Εκπομπής
   2. Δημιουργία Προγραμματισμένης Εκπομπής
   3. Επεξεργασία Προγραμματισμένης Εκπομπής
   4. Προσθήκη Επεισοδίου στη Ραδιοφωνικής Εκπομπής
   5. Επεξεργασία Επεισοδίου Προγραμματισμένης Εκπομπής
   6. Διαγραφή Ραδιοφωνικής Εκπομπής
 6. Προετοιμάστε τις εκπομπές σας
  1. Ενέργειες προβολής των εκπομπών
 7. Ηχογραφήστε τις εκπομπές σας
 8. Ζωντανή μετάδοση εκπομπής
 9. Aκούστε την εκπομπή σας !
 10. Κάν'το ν' ακουστεί 2024
  1. Υποβολή Συμμετοχής | Κάν'το ν' ακουστεί 2024
  2. Αξιολόγηση Συμμετοχών
   1. Αξιολόγηση για Εκπαιδευτικούς
   2. Αξιολόγηση για Μαθητές/τριες
   3. Aξιολόγηση για Κριτές
 11. Επιμόρφωση εκπαιδευτικών
 12. Άλλες Δράσεις του European School Radio
 13. Τρόπος Υποστήριξης

10.2.Αξιολόγηση Συμμετοχών #

Αξιολόγηση Συμμετοχών

Διαδικασία αξιολόγησης από τα διαγωνιζόμενα σχολεία

 1. Κάθε σχολείο που έχει υποβάλει συμμετοχή στον διαγωνισμό, θα έχει πρόσβαση με τον ίδιο λογαριασμό με τον που έκανε την υποβολή,  σε ειδική σελίδα αξιολόγησης

 2. Στη σελίδα αυτή θα εμφανίζεται αυτόματα μια λίστα με ηχητικά όλων των συμμετοχών της βαθμίδας που ανήκει το σχολείο και της κατηγορίας που διαγωνίζεται χωρίς κανένα άλλο στοιχείο ταυτοποίησης των συμμετοχών. Αν για παράδειγμα, ένα δημοτικό σχολείο έχει υποβάλει συμμετοχή με ραδιοφωνικό μήνυμα, θα εμφανίζονται τα ηχητικά όλων των ραδιοφωνικών μηνυμάτων των δημοτικών σχολείων.  

 3. Στην ίδια σελίδα κάθε σχολείο θα μπορεί να επιλέγει έναν αριθμό συμμετοχών (εκτός από τη δική του συμμετοχή) που θα αξιολογεί ως τις καλύτερες με φθίνουσα κατάταξη (1η, 2η, 3η κ.λπ.). Δηλαδή, η συμμετοχή που θα δηλωθεί ως 1η επιλογή θα θεωρείται η καλύτερη.

 4. Ο αριθμός των συμμετοχών που θα μπορεί να επιλέξει κάθε σχολείο θα είναι αναλογικός  με το πλήθος των συμμετοχών στην συγκεκριμένη κατηγορία.

 5. Η σελίδα θα δίνει έναν μοναδικό κωδικό που θα μπορεί να χρησιμοποιηθεί για πρόσβαση από τους μαθητές έτσι ώστε να μπορούν να ακούσουν τις συμμετοχές και από το σπίτι τους. Οι μαθητές θα μπορούν να δηλώσουν ποιες συμμετοχές τους αρέσουν! Ο/η υπεύθυνος/η εκπαιδευτικός θα έχει δυνατότητα να δει τις επιλογές των μαθητών/τριών του και να καταχωρίσει την τελική κατάταξη.

 6. Μετά την υποβολή της αξιολόγησης από κάθε σχολείο δε θα υπάρχει η δυνατότητα διαφοροποίησης των επιλογών.

Αξιολόγηση Εκπαιδευτικών

Αξιολόγηση Μαθητών 

Help Guide Powered by Documentor
Suggest Edit