Φωτογραφία προφίλ

ESR Broducers

  • Δημόσια ομάδα
  • πριν από 2 μήνες, 3 εβδομάδες
  • 6

    Δημοσιεύσεις

  • 2

    Μέλη

Description

“ESR Broducers” είναι μια ζωντανή κοινότητα παραγωγών μουσικής που συνδέεται με τον European School Radio. Αυτή η ομάδα απευθύνεται σε μαθητές/τριες και αφιερώνεται στη δημιουργία, κοινή χρήση και προώθηση της μουσικής σε όλη την πλατφόρμα ESR. Ως ‘Broducers’, διατηρούν ένα πνεύμα αδελφοσύνης και αμοιβαίας υποστήριξης, βοηθώντας ο ένας τον άλλον να αναπτυχθούν και να εξελιχθούν στο μουσικό τους ταξίδι. Οι συνεισφορές τους παίζουν καίριο ρόλο στον εμπλουτισμό της ακουστικής εμπειρίας του κοινού του European School Radio. Είτε είστε ένας έμπειρος παραγωγός είτε ένα ανερχόμενο ταλέντο, το ESR Broducers είναι το μέρος που πρέπει να είστε! 🎵🎶

___________________________________________________________________________________________

“ESR Broducers” is a vibrant community of music producers associated with the European School Radio. This group is addressed to students and is dedicated to creating, sharing, and promoting music across the ESR platform. As ‘Broducers’, they foster a spirit of camaraderie and mutual support, helping each other grow and excel in their musical journeys. Their contributions play a crucial role in enriching the auditory experience of the European School Radio audience. Whether you’re a seasoned producer or a budding talent, ESR Broducers is the place to be! 🎵🎶

Group Administrators

Φωτογραφία προφίλ
Emanuel Rrika
@emanuel

Verified Users

Φωτογραφία προφίλ
community_admin
@community_admin
Φωτογραφία προφίλ
George Papadopoulos
@georgepapas